ADD/ADHD en werk

ADD en ADHD

 

 

Lang is gedacht dat AD(H)D iets was voor kinderen en dat ze er overheen zouden groeien. Inmiddels is dat achterhaald en weten we dat ADHD ook wel degelijk voorkomt bij volwassenen en daarbij dus ook op de werkvloer. Aangezien ADHD niets heeft te maken met intelligentie, komt het binnen alle lagen van een organisatie voor, in allerlei banen, bij mannen én vrouwen en bij jong en oud.

 

Alhoewel de term ADHD vaak gehanteerd wordt, zijn er eigenlijk 3 types ADHD:

 

 • Type 1: Wanneer iemand alleen aandachtproblemen heeft zonder impulsiviteit en hyperactiviteit, noemen we het ADD
 • Type 2: Wanneer concentratie géén probleem is, maar stilzitten en impulsiviteit wel, spreken we over ADHD type 2.
 • Type 3: Een combinatie van zowel aandachtproblemen als hyperactiviteit en impulsiviteit . Dit komt het meeste voor.

Een werknemer met AD(H)D  kan door een aantal unieke eigenschappen van zijn brein ,mits deze goed ontwikkeld en ingezet worden, zorgen voor een unieke bijdrage binnen een organisatie.

 

Sterke kanten van het AD(H)D brein kunnen zijn:

 

 • Snel enthousiast zijn
 • Verbanden zien die anderen niet zien (associatief denken)
 • ‘Out of the box’ kunnen denken, creatieve oplossingen zien
 • Vaak goed in contact leggen
 • Humor
 • Snel denken
 • Door hun enthousiasme motivators voor anderen
 • Sterk gevoel voor rechtvaardigheid
 • Hyperfocus, wanneer iemand met AD(H)D een taak leuk vindt en enthousiast is, kan er vaak een buitengewone inzet en concentratie getoond worden
 • Goed in oplossen van een crisis

 

De sterke kanten van een werknemer met AD(H)D zullen beter tot hun recht komen, als er ook aandacht is voor de moeilijkheden die de werknemer kan zal ondervinden door zijn of haar AD(H)D. Soms kunnen ogenschijnlijk simpele maatregelen, oplossingen of wat extra aandacht voor de aandachtspunten, al enorm helpen een werknemer beter te laten functioneren .

 

Mensen met ADHD kunnen moeite hebben met:

 

 • Concentratie, zeker wanneer een taak saai of moeilijk is
 • Onderschatten van complexe taken of planningen, het gevoel “dat doen we wel even”, terwijl het achteraf veel meer werk blijkt te zijn
 • (Complexe) taken afmaken, wel enthousiast beginnen maar halverwege aan een andere taak beginnen
 • Uitstelgedrag, zeker wanneer een taak saai of complex is, maar ook bij minder complexe taken komt het voor
 • Belangrijke taken van minder belangrijke kunnen onderscheiden (prioriteiten stellen), waardoor iemand de grote lijn niet overziet en zich richt op allerlei taken tegelijk of op de minder belangrijke taken i.p.v. de belangrijke
 • Snel overprikkeld of juist verveeld zijn
 • Onregelmatige prestaties, door wisselend concentratie-en energieniveau, mede doordat AD(H)D gepaard kan gaan met slaapproblemen
 • Goed in oplossen van een crisis

 

 

Belangrijk is te beseffen dat niet iedereen met AD(H)D last heeft van dezelfde punten in dezelfde mate. Alhoewel er zeker een aantal kenmerken van AD(H)D te noemen zijn, heeft iedere werknemer met AD(H)D zijn eigen sterke kanten en zijn eigen aandachtspunten.

 

Samen kijken naar aandachtspunten en sterke kanten, aanpassingen doen die kunnen en die vaak niet eens zo groot hoeven te zijn, kan al van een grote positieve invloed zijn!